Jeśli jesteś świadkiem przemocy wobec dziecka

 • ZGŁOŚ NATYCHMIAST

  Telefon alarmowy 112

  Policja 997


  Połączenie jest bezpłatne, niezależnie od długości jego trwania.

  Jeśli boisz się o swoje bezpieczeństwo, lub obawiasz się konsekwencji ze strony agresora, możesz to zrobić anonimowo!


  Co należy zrobić krok po kroku:

  • po wybraniu numeru czekaj cierpliwie do momentu zgłoszenia się operatora, nie odkładaj słuchawki do czasu, gdy połączenie nie zostanie podjęte,

  • krótko opisz zdarzenie lub sytuację, której byłeś świadkiem w celu wezwania przez operatora właściwej służby, podaj swoje imię i nazwisko (pamiętaj, że możesz to też zrobić anonimowo, wtedy powiedz, że nie chcesz podawać swoich danych i masz do tego prawo),

  • wskaż miejsce przebywania/adres, w którym miało miejsce zdarzenie lub sytuacja; jeśli to możliwe wskaż najszybszą drogę dojazdu do miejsca zdarzenia,

  • udziel dodatkowych informacji na zadawane przez operatora pytania,

  • wykonaj polecenia/instrukcje przekazywane przez operatora,

  • nie rozłączaj się do czasu wyraźnego polecenia operatora z uwagi na konieczność przekazania najważniejszych informacji o zdarzeniu,

  • postaraj się nie korzystać z telefonu, z którego dzwoniłeś, przez jakiś czas po zdarzeniu – ktoś może się jeszcze chcieć z Tobą skontaktować, by zweryfikować lub uzupełnić uzyskane informacje.  Więcej informacji na stronie www.112.gov.pl

 • GDY PODEJRZEWASZ, ŻE DZIECKO MOŻE BYĆ OFIARĄ PRZEMOCY LUB ZANIEDBANIA

  Zgłoś to do lokalnego Ośrodka Pomocy Społecznej lub Pomocy Rodzinie. Ich listę znajdziesz tu: www.ops.pl/ksiazka/ops/opsmapa.html.
  Zgłoś to do najbliższej szkoły lub przedszkola, do dyrektora lub pedagoga szkolnego.

  Możesz się też zwrócić do jednej organizacji pozarządowych pomagającym dzieciom, jest ich wiele, np.:

  Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar przemocy w rodzinie Niebieska Linia
  tel: 801 12 00 12
  e-mail: niebieskalinia@niebieskalinia.info

  Komitet Ochrony Praw Dziecka
  www.kopd.pl

  Fundacja Dzieci Niczyje
  www.fdn.pl

 • MOŻESZ ZAWSZE ZGŁOSIĆ SPRAWĘ RZECZNIKOWI PRAW DZIECKA, KTÓRY PODEJMIE DZIAŁANIA KONTROLNE

  e-mail: rpd@brpd.gov.pl
  tel. (22) 583 66 00
  www.brpd.gov.pl

Kontakt:
Biuro Rzecznika Praw Dziecka
ul. Przemysłowa 30/32
00-045 Warszawa
tel.: 22 583 66 00
www.brpd.gov.pl