Deklaracja podpisana przez trwa ładowanie

Reagujmy na wszelkie oznaki krzywdzenia,
zaniedbywania, wykorzystywania i bicia.
Otwórzmy oczy na przemoc wobec dzieci.
Nasza reakcja może uratować zdrowie,
a nawet życie dziecka.
Dzieci potrzebują odpowiedniej opieki
i mądrego wychowania.
Wszyscy jesteśmy zobowiązani do tego,
by zapewnić dzieciom bezpieczne
i szczęśliwe dzieciństwo.

Deklaruję, że będę reagować
na każdy przejaw przemocy
wobec dzieci.