Istotny wpływ bajek na rozwój dziecka

Czytanie dzieciom ciekawych legend oraz bajeczek jest niezwykle popularne. Czynność tą wykonuje każdy troskliwy rodzic, któremu zależy na tym, aby jego dziecko prawidłowo się rozwijało. Jak wykazują badania naukowe czytanie maluchowi bajek ma bardzo duży wpływ na jego psychikę oraz właściwy rozwój poznawczy.

Najważniejszy okres w życiu dziecka

Dzieci już od najmłodszych lat swego życia uwielbiają bajki, zarówno te wierszowane, jak i pisane prozą. Każdy rodzic powinien zatem zadbać o to, aby regularnie czytać swemu maluchowi jego ulubione opowieści. Jest to bowiem nie tylko doskonały sposób na atrakcyjne spędzanie wolnego czasu, lecz także doskonała inwestycja w rozwój dzieci, zarówno emocjonalny, społeczny, jak i intelektualny.

Czytanie bajek a rozwój emocjonalny dziecka

Czytanie bajek w bardzo pozytywny sposób wpływa na rozwój emocjonalny każdego malucha. Dzięki temu w każdym małym dziecku kształtuje się wrażliwość oraz pobudzają się różnorodne emocje, zarówno te pozytywne, jak i negatywne.

Ulubiona bajka jest dla każdego dziecka lustrzanym odbiciem tego, co w danej chwili przeżywa oraz czego doświadcza. Poprzez baczne śledzenie fabuły danej powieści, maluch niejednokrotnie, w pełni automatycznie wchodzi w rolę głównego bohatera i doskonale odnajduje się w świecie stworzonym przez autora opowieści. Każde dziecko podczas czytania mu bajek przeżywa różnorodne emocje, zarówno radość jak i smutek czy rozterkę. Dzięki temu w znacznym stopniu ubogaca swoje wnętrze oraz oswaja się z negatywnymi emocjami, takimi jak: gniew, smutek oraz żal.

Czytanie bajek a właściwy rozwój społeczny dziecka

Bez cienia wątpliwości można stwierdzić, że regularne czytanie dzieciom bajek uczy ich reguł rządzących światem. Poprzez zachowanie poszczególnych bohaterów bajek dzieci poznają poszczególne mechanizmy, wzorce zachowania oraz pozytywne cechy osobowe. Dzięki temu u dzieci kształtują się pozytywne postawy społeczne, hołdujące ważnym wartościom, pośród których można wymienić: szacunek, miłość, lojalność oraz przyjaźń.

Ponadto czytanie bajek w ogromnym stopniu wpływa na poprawny sposób myślenia oraz buduje u każdego dziecka światopogląd i pielęgnuje wartości moralne. Dzięki temu maluch zaczyna lepiej rozumieć siebie oraz otaczające go środowisko. W każdym dziecku zaszczepia się pozytywne wzorce oraz optymizm i wiarę w to, że będzie dobrze.

Czytanie bajek a rozwój intelektualny dziecka

Poprzez czytanie bajek każdy rodzic rozwija także zasoby językowe swego dziecka, znacznie pogłębia jego wiedzę oraz pobudza w nim intelekt i wyobraźnię. Czytanie opowieści wpływa także w dużym stopniu na pobudzanie u malucha myślenia twórczego.

Poprzez obcowanie z językiem literackim dziecko poznaje poszczególne środki stylistyczne, dzięki czemu zaczyna mieć znacznie bogatsze słownictwo. Ponadto uczy się czytania ze zrozumieniem, zapamiętywania, analizy tekstu oraz wyciągania poprawnych wniosków.

Bajka to także niepowtarzalny klucz do krainy fantazji oraz kreatywnego postrzegania rzeczywistości.

Redakcja jakreagowac.pl